Vzdělávání

Byla nám udělena akreditace MPSV (č. A2017/0105-SP/PC) na kurz:

Děti a ztráta

je těžké být tím, kdo zůstal.

Termíny kurzů a přihlášku můžete sledovat na našem Facebooku.

Popis kurzu:

Účastníci kurzu se v průběhu programu zaměřují na pochopení specifik dětského prožívání a reakcí na ztrátu v mnoha jejích podobách. Osvojují si základy krizové komunikace s dětmi, které někoho ztratily, kurz frekventantům přiblíží specifika práce s dětským kolektivem a zaměříme se také na práci s rodinou zasaženou ztrátou.

Program prvního dne vychází z filmu …ať už nevolaj…, který je součástí kurzu. Je zaměřen na prožívání jednotlivých členů rodiny, na rizika možných reakcí a na vlastní prožitky účastníků. Věnuje se teoretickému ukotvení práce s emocemi s důrazem na práci s emocemi u dětí s prvky fokusingu (kotvení v těle a hledání vlastních potřeb).

Skrze sebezkušenost je zaměřena pozornost na potřeby druhých, jak je zjišťovat a jak s nimi pracovat a proměně prožitků při ztrátě s ohledem na časový odstup.

Druhý den je zaměřen na krizovou komunikaci s dětmi, které zažily ztrátu z pohledu dospělých. Teoretické rámce struktury rozhovoru v kontextu krize, kterou ztráta je. Odpolední blok je zaměřen na praktické nácviky a osvojování si nabytých znalostí.

Harmonogram:

Vzdělávací program Děti a ztráta je rozdělen do dvou výukových dnů po osmi vyučovacích hodinách. Střídají se teoretické bloky, praktické nácviky i sebezkušenostní techniky.

1.      Den kurzu od 10:00 – 18:00

2.      Den kurzu od 10:00 – 18:00

Časové rozložení se po dohodě s účastníky může měnit.

Přihlásit se můžete ZDE.

Termíny konání v roce 2017:

Termín Místo Rezervace
27.- 28.1. 2018 Brno Přihlásit
08.- 09.2. 2018 Praha Přihlásit
06.- 07.4. 2018 Praha Přihlásit
08.- 09.6. 2018 Praha Přihlásit

Cena kurzu:

3.900,- (včetně DPH)

Recenze kurzu

________________________________________________________________

Kurzy Děti a ztráta pro pedagogické pracovníky:

 
Společně se Semiramis z.ú., jsme vytvořili kurzy pro pedagogy na téma Děti a ztráta. Kurz je zaměřen na práci se ztrátou obecně i specificky ve vztahu k dítěti, které ztrátu prožívá v kontextu s dětským kolektivem. Kurz je vhodný jak pro pedagogické pracovníky, tak všechny, kteří s dětmi v kolektivech pracují (vedoucí oddílů, pracovníci poraden či mateřských center apod.).
Připravujeme rozšíření akreditovaných kurzů na toto téma pro další odborné pracovníky (sociální pracovníky – již akreditaci máme a zdravotnické pracovníky).