O nás

Poradna Vigvam je nezisková organizace, ve které pomáháme vyrovnat se s úmrtím blízkého člověka a brát smrt jako běžnou součást života. Naším posláním je být průvodci v tak těžké situaci, jako je ztráta blízké osoby. Odpovídáme na otázky: Jak mluvit o smrti s dětmi a jak jim vysvětlit úmrtí v rodině? 

  • Pomáháme dětem, které někoho ztratily, aby se mohly lépe zorientovat v této situaci a pochopit ji podle jejich možností a schopností. 
  • Nabízíme prostor, který bude otevřený dětským potřebám, bez hodnocení a očekávání. 
  • Pořádáme terapie pro celou rodinu. Jsme přesvědčeni o tom, že dítě potřebuje fungující prostředí, které může zajistit pouze dospělý. A i o jeho pocity a potřeby je nutné se postarat.
  • Školíme učitele, aby mohli ve třídách citlivě mluvit o smrti jako o běžné součásti života a zároveň věděli, jak se chovat k dítěti, které právě truchlí a jeho život s zastavil.
  • Nabízíme kurzy pro širokou veřejnost a akce, na kterých se o smrti mluví.

Klademe si tedy za cíl pomoci rodině: obnovit její fungování, a tak zabránit dalšímu možnému traumatu. Vzhledem k tomu, že se dítě nachází i v dalších systémech, které jej ovlivňují, jako druhotný cíl si klademe pomoci školským zařízením reagovat na změny chování dětí, které zažívají ztrátu, a vypracovat metodiky, které pomohou pedagogům a dalším dospělým zjednodušit komunikaci s dětmi, které se nachází v takto obtížné situaci.

Historie

Zakladatelé Poradny působili dlouhodobě na Lince důvěry. téma smrti bylo krizovými interventy vždy vnímáno jako jedno z nejtěžších. Navíc praxe ukázala, že terapeutů specializovaných na téma smrti je nedostatek a jejich objednací doby jsou dlouhé. Je přitom dokázáno, že pomoc nebo změna v chování pozůstalého by měla přijít v období do 6 týdnů. To vše vedlo k tomu, že jsme založili Poradnu Vigvam. Místo, kde se věnujeme velké bolesti způsobené ztrátou blízkého člověka.

Filozofie

Naším cílem je vytvořit systém podpory pro děti i dospělé, kteří prožívají neočekávanou a brzkou smrt člověka ve svém okolí.
Pomáháme pozůstalým, kteří někoho ztratily, aby se mohly lépe zorientovat v této situaci a pochopit ji podle jejich možností a schopností.
O tématu smrti mluvíme otevřeně, i veřejnost má velký vliv na to, jak pozůstalí prožívají bolestnou ztrátu.
Školíme učitele, aby mohli ve třídách citlivě mluvit o smrti jako o běžné součásti života a zároveň věděli, jak se chovat k dítěti, které právě truchlí a jeho život se zastavil.

Tým

Ředitelka
Sylvie Stretti
Terapeutka
Barbora Racková
Terapeut
Jan Kaňák
Terapeutka
Tereza Berková
Terapeutka
Hana Křížová
Krizová interventka
Šárka Grygarová
Marketing & Fundraising
Eva Pecha
PR
Andrea Šlechtová

Patron

Marta Issová

Podpořit Vigvam, poradnu pro děti traumatizované ztrátou, jsem
se rozhodla z několika důvodů. Ten počáteční byl velmi prozaický:
jeho zakladatelku Sylvii Stretti už nějakou dobu znám a mám
důvěru v ni i její cit zabývat se správnými a potřebnými věcmi.
Dalším je moje přesvědčení, že pomáhat je důležité, zvláště pak
dětem ve svízelné situaci, do které se nedostaly vlastním
přičiněním. Trauma ze ztráty někoho blízkého, nebo z jakékoli
těžké situace tohoto druhu, může potkat kohokoli. Podstatné je,
jakým způsobem se z něj dostaneme, případně kdo nám z něj
pomůže. Což v případě dětí, které mají celý dlouhý život před
sebou, platí dvojnásob. A proto jsem ráda, že mohu být jakousi
„přítelkyní“ tohoto projektu, v jehož smysl hluboce věřím.

Podporují nás