O nás

Jsme průvodci v tak těžké situaci, jako je ztráta blízké osoby. Poradna Vigvam je nezisková organizace, ve které pomáháme vyrovnat se s úmrtím blízkého člověka a brát smrt jako běžnou součást života. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi, a pokud není ošetřena, může způsobit dlouhodobé trauma. Pracujeme s dětmi i rodiči, s učiteli i s širokou veřejností, která si uvědomuje důležitost přijetí tohoto smutného okamžiku v našich životech.

Historie

Zakladatelé Poradny Vigvam působili dlouhodobě na Lince Bezpečí. Téma smrti bylo krizovými interventy vždy vnímáno jako jedno z nejtěžších. Navíc praxe ukázala, že terapeutů specializovaných na téma smrti je nedostatek a jejich objednací doby jsou dlouhé. Je přitom dokázáno, že pomoc nebo změna v chování pozůstalého by měla přijít v období do 6 týdnů. To vše vedlo k tomu, že jsme založili Poradnu Vigvam. Místo, kde se věnujeme velké bolesti způsobené ztrátou blízkého člověka a snažíme se celé rodiny vrátit zpět na cestu životem, kterou mohou s radostí kráčet.

Filozofie

Naším cílem je vytvořit funkční systém podpory pro děti i dospělé, kteří prožívají ztrátu člověka ve svém okolí. Pomáháme pozůstalým, kteří někoho ztratily, lépe se zorientovat v této situaci a pochopit ji podle jejich možností a schopností. O tématu smrti mluvíme otevřeně, i veřejnost má velký vliv na to, jak pozůstalí prožívají bolestnou ztrátu. Jsme tu pro učitele, kterým pomáháme citlivě mluvit o smrti ve vztahu k žákovi i třídnímu kolektivu.

Tým

Ředitelka
Sylvie Stretti
Terapeutka
Barbora Racková
Terapeut
Jan Kaňák
Terapeutka
Tereza Berková
Terapeutka
Hana Křížová
Terapeutka
Hana Nečina Vaníčková
První kontakt
Šárka Grygarová
Marketing & Fundraising
Eva Pecha
PR
Andrea Šlechtová
Ekonom
Petr Hořejš

Patron

Marta Issová

Podpořit Vigvam, poradnu pro děti traumatizované ztrátou, jsem
se rozhodla z několika důvodů. Ten počáteční byl velmi prozaický:
jeho zakladatelku Sylvii Stretti už nějakou dobu znám a mám
důvěru v ni i její cit zabývat se správnými a potřebnými věcmi.
Dalším je moje přesvědčení, že pomáhat je důležité, zvláště pak
dětem ve svízelné situaci, do které se nedostaly vlastním
přičiněním. Trauma ze ztráty někoho blízkého, nebo z jakékoli
těžké situace tohoto druhu, může potkat kohokoli. Podstatné je,
jakým způsobem se z něj dostaneme, případně kdo nám z něj
pomůže. Což v případě dětí, které mají celý dlouhý život před
sebou, platí dvojnásob. A proto jsem ráda, že mohu být jakousi
„přítelkyní“ tohoto projektu, v jehož smysl hluboce věřím.

Podporují nás