Jak pracujeme

Příběhy, se kterými k nám klienti a klientky přichází, považujeme za důvěrné a dále je nešíříme.

            Péťa je pětiletý kluk – má mámu, tátu, malého ročního brášku Jirku, dědy a babičky, tety. Chodí do školky, kde má kamarády. Rád plave, hraje hokej, maluje a o vše se zajímá, stále se na něco ptá. Jednou, když ho ze školky vyzvedává babička s malým Jírou, přijdou domů, máma ani táta tam nejsou a od babičky se dozvídá, že máma přijde navečer, o tátovi babička nemluví. Máma přijde před večeří, je nějaká jiná, nesměje se, nemluví, vypadá, že plakala, jde s Péťou do pokoje, kde mu říká, že tatínek měl v práci nehodu a už nepřijde, že umřel…

 V každém člověku se odehrává spousta pocitů, napadá ho spousta myšlenek, nejistot a vše se umocňuje při setkání s dalšími lidmi. Přijde spousta dalších otázek, pohledů okolí, šepotu mezi lidmi, kteří nemusí vědět, co říci. V poradně Vigvam nabízíme rodinám možnost, jak se situací pracovat.

Poskytujeme poradenství v krizové situaci – náročné situaci, kdy člověk někoho ztratí (např. odchodem, úmrtím) a prostě si neví rady. Pracujeme formou krizové terapie, která spojuje krizovou intervenci a psychoterapii. Zaměřujeme se na provedení obdobím ztráty i pochopením prožité situace. Pomáháme tedy v okamžiku ztráty a dále i s přesahem zaměřeným na hlubší porozumění situaci.

Pracujeme se všemi najednou – jeden terapeut pracuje s dítětem nebo dětmi a druhý ve vedlejší místnosti s rodičem/rodiči. Dáváme možnost celé rodině vyrovnávat se se ztrátou ve stejném čase a prostoru s možností soukromí. Děti i dospělí mohou společně sdílet, co chtějí, přitom ve Vigvamu mohou zanechat vše, co potřebují – a to zcela důvěrně. Jinými slovy, co děti sdělí svému terapeutovi, zůstane mezi nimi, dospělí mají se svým terapeutem stejný vztah. A k tomu, co si chtějí sdělit dohromady nebo navzájem, mají prostor podle potřeby a domluvy.

A jak to chodí postupně?

Naše spolupráce začíná prvním telefonním kontaktem, kdy poskytujeme v případě potřeby krizovou intervenci a základní poradenství zaměřené na zmapování situace. Vysvětlíme způsob naší práce, probereme průběh a podmínky spolupráce a domluvíme si termín setkání v nejbližší možné době. Jedno setkání trvá 60min a zpravidla se ho účastní dva terapeuti a celá rodina. V průběhu sezení se rozdělíme, děti i dospělí mají každý svého terapeuta. Pak se budeme potkávat cca po 14 dnech po dobu 15 setkání. V případě individuální potřeby rodiny lze počet setkání prodloužit či zkrátit.

Jak spolupracujeme se školami? 

Ve škole se náročná situace ztráty může projevit na více úrovních. Může se jednat o ztrátu někoho blízkého mimo školu, ale i o ztrátu spolužáka (nemoc, smrt, sebevražda apod.). Spolupracujeme s pedagogy či metodiky prevence, i se samotnou třídou. Abychom přišli, může nás požádat sama rodina, ale i škola. Naše spolupráce vychází ze základní potřeby pomoci dítěti, které někoho ztratilo cítit se ve škole co nejběžněji. Učitelé nebo metodici prevence s námi mohou konzultovat po telefonu a můžeme za dětmi do třídy přijet.

V případě osobní návštěvy je základním kamenem vybudovat vztah, kde je otevřenost, důvěra a hledáme s dětmi obecné zdroje pomoci a podpory (rodina, učitelé, krizové linky) a pak se věnujeme konkrétní situaci v bezpečném rámci hry. Lze pracovat i konkrétněji, záleží na domluvě se školou, pedagogem, který se může