Cíl

Pomoc dětem, které někoho ztratily:

Zorientovat se v situaci
Pochopit situaci, dle jejich možností a schopností
Pomoci jim najít jejich místo v situaci bez hodnocení, očekávání a v prostředí otevřeném dětským potřebám (včetně školských institucí)

Pomoc dospělým:

Přijmout a zorientovat se v situaci
Pochopit, co dítě vnímá a prožívá
Přijmout změnu, kterou ztráta pro všechny je

Pomoc rodině obnovit její fungování a zabránit další devastaci